ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. – ผกก. วาระประจำปี 2561 สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 2018-10-17 17:59:05
2 ให้ถอนบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ นสต.2558 2018-09-28 22:08:46
3 รายงานงบทดลอง ส.ค.61 2018-09-28 22:01:32
4 รายงานงบทดลอง ก.ค.61 2018-09-05 12:15:21
5 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค 1 2018-08-14 16:05:53
6 รายงานงบทดลอง มิ.ย.61 2018-07-27 09:47:54
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 "รายงานประจำวัน ภ.๑" ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑ 2018-10-11 15:11:44
2 รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561 2018-07-02 12:16:14
3 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฯ 2018-01-29 09:23:54
4 รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560 2018-01-16 15:27:10
5 รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560 2018-01-16 15:26:50
6 รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560 2018-01-16 15:26:27
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 (e-bidding) 2018-09-21 15:14:05
2 เอกสารเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-21 15:10:47
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-07 16:24:44
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2018-08-25 00:51:25
2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 2018-08-25 00:50:38
3 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯ 2018-08-25 00:47:38
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-14 16:07:03
5 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
6 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด