ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 รายงานงบทดลอง ธ.ค.62 2020-01-09 14:40:58
2 รายงานงบทดลอง พ.ย.62 2019-12-06 15:17:19
3 รายงานงบทดลอง ต.ค.62 2019-11-19 11:22:32
4 รายงานงบทดลอง ก.ย.62 2019-10-09 11:40:56
5 รายงานงบทดลอง ส.ค.62 2019-09-02 12:11:18
6 รายงานงบทดลอง ก.ค.62 2019-08-13 14:04:57
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:31
2 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:19
3 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:04
4 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:20:50
5 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. 2019-10-03 14:50:03
6 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. 2019-10-03 14:49:46
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 2019-07-19 16:02:18
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 (e-bidding) 2018-09-21 15:14:05
3 เอกสารเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-21 15:10:47
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-07 16:24:44
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2018-08-25 00:51:25
2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 2018-08-25 00:50:38
3 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯ 2018-08-25 00:47:38
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-08-14 16:07:03
5 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
6 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด