ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
7 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องติดรถยนต์ 2018-05-28 15:32:40
6 คุณลักษณะเฉพาะ 2018-05-10 15:41:52
5 ร่างขอบเขตของงาน 2018-05-10 15:39:54
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:39:18
3 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการหมวกนิรภัยติดกล้อง จำนวน ๑,๐๗๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-05-10 15:37:29
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.๑(ปปช.๐๑) 2017-11-12 19:18:38