พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สมบัติ มิลินทจินดา
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.อำนาจ จันทร์เจริญ
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.สมหมาย ประสิทธิ์
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.สุรินทร์ ทับพันบุบผา
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.ประการ ประจง
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ อรัญวัฒน์
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข
ผบก.ประจำ.ภ.1


พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
ผบก.ศฝร.ภ. 1


พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญครอง
ผบก.สส.ภ.1