ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
36 รายงานงบทดลอง มี.ค.62 2019-04-18 11:30:11
35 คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป 2019-03-28 11:39:01
34 รายงานงบทดลอง ก.พ.62 2019-03-28 11:06:57
33 แผนปฏิบัติราชการ ภ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-03-22 20:08:33
31 รายงานงบทดลอง ม.ค.62 2019-02-14 10:04:21
30 รายงานงบทดลอง ธ.ค.61 2019-01-24 14:53:33
29 รายงานงบทดลอง พ.ย.61 2018-12-24 13:59:53
28 รายงานงบทดลอง ต.​ค.61 2018-12-14 13:47:19
27 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2018-11-15 16:28:13
26 ส่งประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพ 2018-11-13 16:46:24
หน้าแรก  1  2  3  4  ถัดไป  หน้าสุดท้าย