ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
27 แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2018-11-15 16:28:13
26 ส่งประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพ 2018-11-13 16:46:24
25 รายงานงบทดลอง ก.ย.61 2018-10-29 19:32:45
24 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. – ผกก. วาระประจำปี 2561 สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ครั้งที่ 2 2018-10-26 17:00:52
23 ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561 2018-10-26 09:29:26
22 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. – ผกก. วาระประจำปี 2561 สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 2018-10-17 17:59:05
21 ให้ถอนบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ นสต.2558 2018-09-28 22:08:46
20 รายงานงบทดลอง ส.ค.61 2018-09-28 22:01:32
19 รายงานงบทดลอง ก.ค.61 2018-09-05 12:15:21
18 เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค 1 2018-08-14 16:05:53
หน้าแรก  1  2  3  ถัดไป  หน้าสุดท้าย