ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 รายงานงบทดลอง พ.ค.63 2020-06-08 11:19:31
2 รายงานงบทดลอง เม.ย.63 2020-05-12 20:55:29
3 รายงานงบทดลอง มี.ค.63 2020-04-09 10:21:33
4 ประกาศพักชำระต้นเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 2020-04-02 15:15:48
5 รายงานงบทดลอง ก.พ.63 2020-03-04 19:38:40
6 รายงานงบทดลอง ม.ค.63 2020-02-07 11:04:14
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 คำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (นสต.) 2020-02-21 15:07:24
2 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:31
3 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:19
4 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:21:04
5 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ครั้งที่ 2 2019-10-11 16:20:50
6 ลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. 2019-10-03 14:50:03
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 2019-07-19 16:02:18
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 (e-bidding) 2018-09-21 15:14:05
3 เอกสารเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-09-21 15:10:47
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2018-09-07 16:24:44
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง2560 2020-02-20 12:03:58
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน2562 2020-02-20 12:03:29
3 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 2020-02-20 12:03:16
4 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ 2018-08-25 00:51:25
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561 2018-08-25 00:50:38
6 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ฯ 2018-08-25 00:47:38
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด