มีนาคม 13, 2566
วันศุกร์ที่ 10 มี.ค.66 ระหว่างเวลา 07.09 - 11.30 น
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 งบทดลอง พ.ค.66 2023-06-07 12:44:26
2 งบทดลอง เม.ย.66 2023-05-03 11:27:07
3 งบทดลอง มี.ค.66 2023-04-04 15:52:48
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของ ตร. ประจำปี 2566 ครั้ง 1 2023-03-14 11:16:02
5 งบทดลอง ก.พ.66 2023-03-08 13:58:36
6 รับสมัครเเละทดสอบตำรวจ หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือหน่วยงานสอบสวน 2023-03-03 10:42:13
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศอาวุโส ระดับ ผกก. ครั้งที่ 2 2023-03-31 17:18:04
2 ประกาศอาวุโส ระดับ รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2023-03-31 17:17:48
3 ประกาศอาวุโส ระดับ สว. ครั้งที่ 2 2023-03-31 17:17:27
4 ประกาศอาวุโส ระดับ รอง สว. ครั้งที่ 2 2023-03-31 17:17:05
5 ประกาศอาวุโส ระดับ ผกก. 2023-03-22 12:23:41
6 ประกาศอาวุโส ระดับ รอง ผกก. 2023-03-22 12:23:24
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 เอกสารประกวดราคา ส้รางอาคารที่พัก 5 ชั้น สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี 2023-01-23 10:37:45
2 เอกสารประกวดราคา สภ.เมืองนนทบุรี หลังใหม่ 2022-08-19 13:17:51
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กค. 2021-07-29 11:19:19
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-25 13:19:04
5 ประกาศกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธร 2021-02-25 13:18:34
6 ประกวดราคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-02-19 15:20:43
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-24 10:10:22
2 แผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 2021-08-16 10:16:32
3 จัดซื้อจัดจ้าง กค. 64 2021-07-27 09:20:08
4 บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2021-06-14 13:50:31
5 ประกาศชนะการประกวดราคาคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-03-23 13:10:22
6 ประกาศยกเลิกการประกวดจัดซื้อคุรุภัณฑ์ บก.กค.ภ.1 2021-03-16 10:30:50
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด