ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 งบทอดลอง มิ.ย.67 2024-07-09 10:31:35
2 รายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 2024-07-02 14:37:09
3 งบทดลองเดือน พ.ค.67 2024-06-10 10:15:07
4 งบทดลอง เม.ย.67 2024-05-09 11:44:38
5 งบ ทดลอง เดือน มี.ค.67 2024-04-04 15:09:14
6 งบทดลอง เดือน ก.พ.67 2024-03-05 14:12:14
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ การทดสอบความรู้หัวหน้าสถานี รอบที่ 2 ฯ 2024-05-23 13:30:58
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ การทดสอบความรู้หัวหน้าสถานีฯ 2024-02-21 12:36:08
3 ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง เจตนารมณ์จะไม่รับของขวัญและกำนัญฯ 2024-01-29 14:25:32
4 อาวุโส ผกก. ครั้งที่ 2 2023-11-16 20:44:49
5 อาวุโส รอง ผกก. ครั้งที่ 2 2023-11-16 20:44:32
6 อาวุโส สว. ครั้งที่ 2 2023-11-16 20:44:11
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 เอกสารประกวดราคา ส้รางอาคารที่พัก 5 ชั้น สภ.บางกรวย ภ.จว.นนทบุรี 2023-01-23 10:37:45
2 เอกสารประกวดราคา สภ.เมืองนนทบุรี หลังใหม่ 2022-08-19 13:17:51
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กค. 2021-07-29 11:19:19
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 2021-02-25 13:19:04
5 ประกาศกองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธร 2021-02-25 13:18:34
6 ประกวดราคุรุภัณฑ์สำนักงาน 2021-02-19 15:20:43
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สภ.วิเศษชัยชาษ 2024-05-30 10:44:16
2 ขายทอดตลาดบ้านพัก ภ.จว.อ่างทอง 2024-01-16 10:59:22
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2021-11-24 10:10:22
4 แผนการจัดซื้อชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณแบบเป้สะพายหลัง 2021-08-16 10:16:32
5 จัดซื้อจัดจ้าง กค. 64 2021-07-27 09:20:08
6 บันทึกข้อตกลงการแก้ไขสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2021-06-14 13:50:31
อ่านทั้งหมด
ลำดับ ชื่อเรื่อง วัน เวลา แสดง
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด