จิตอาสา ปทุมธานี 30 พ.ย.60
ธันวาคม 01, 2560 15:12:11
 10299
วันที่ 30 พ.ย.60 สภ.สามโคก ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม"จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ"  ณ วัดสิงห์ ผกก.ฯ, นายอเนก สมบุญ นายก ทต.สามโคก, นายสุนันท์ ตาลม่วง นายก อบต.คลองควาย, นายไวพจน์ เอี่ยมสะอาด นายกอบต.กระแซง, นายบางโพธิ์เหนือ รองนายก ทต.บางเตย ตัวแทนนายก และตัวแทนนายก อบต.บางกระบือ ,ท้ายเกาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 ตำบล รวมทั้งจิตอาสาจำนวน 200 คน รอให้การต้อนรับ หลังทำพิธีเปิดแล้วได้แบ่งกลุ่มจิตอาสา ออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 40 คน ร่วมกันทำความสะอาด 5 โซน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยท้องถิ่นทั้ง 7 ตำบลได้จัดเตรียมรถดับเพลิง รถขยะ ไม้กวด ถุงขยะ ที่ตักขยะ พั่ว มือเสือ ไว้พร้อมจากนั้นได้ลงมือกันทำความสะอาดอย่างเต็มกำลังความสามารถจนทำให้อาณาบริเวณวัด มีความสะอาดสวยงามร่มรื่นสบายตา หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วร่วมกันรับประทานอาหาร
HOT ALBUM