พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์
รอง ผบช.ภ.1


พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ


พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี


พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี


พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ
ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา


พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง


พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง
ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี


พล.ต.ต.ธีร์ธวัต ธุรกิจ
ผบก.ภ.จว.ชัยนาท


พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา
ผบก.ภ.จว.ลพบุรี


พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล
ผบก.ภ.จว.สระบุรี


พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย
ผบก.กค.ภ.1


พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์
ผบก.อก.ภ.1


พล.ต.ต.อภิชาติ วรรณภักดิ์
ผบก.สส.ภ.1


พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี
ผบก.ศฝร.ภ. 1