พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
ผบช.ภ.1

พื้นที่รับผิดชอบ

 เรืองที่เกี่ยวข้อง