ธันวาคม 08, 2560 11:32:49
 246
ตอน 6 ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์
กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปโฆษณา เตือนภัยจากจากมิจฉาชีพ 7 ตอน พบเห็นการกระทำผิด แจ้งเหตุ 191 ร้องเรียน 1599
เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์
HOT CLIP