โดย ตำรวจภูธรภาค 1
มีนาคม 31, 2563 14:03:49
 6401
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
       วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - ปริญญาตรี
            - สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
            - สาขาวิชาการจัดการ
            และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
        วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - ปริญญาตรี
            - สาขาบัญชี

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด โทร.02 936 3824
   
สหกรณ์
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง