โดย ตำรวจภูธรภาค 1
มกราคม 24, 2561 19:08:03
 944
โดยอาการเหล่านี้ทำให้ทุกข์ทรมานหรือทำให้การประกอบอาชีพ การเข้าสังคม หรือหน้าที่ด้านอื่นที่สำคัญ บกพร่องลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาการดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางกายหรืือการใช้สารเสพติด.....

อาการของโรคซึมเศร้ามีดังนี้

1.อาการซึมเศร้าโดยมีอาการเกือบทั้งวัน

2.ความสนใจหรือเพลินใจในสิ่งต่างๆลดลงอย่างมาก

3.เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง หรือกินจุน้ำหนักเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 5 ใน 1 เดือน

4.นอนไม่หลับหรือนอนมากกว่าปกติ

5.เชื่องช้า เฉื่อยชาลง หรือมีอาการกระสับกระส่าย อยู่เฉยไม่ได้

6.อ่อนเพลียไม่มีแรง

7.รู้สึกตัวเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดอย่างไม่สมเหตุสมผล

8.สมาธิลดลง

9.คิดเรื่องการตายหรือการฆ่าตัวตาย

อาการของโรคซึมเศร้า
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง