โดย ภ.จว.ชัยนาท
ตุลาคม 08, 2564 09:52:09
 797
วันที่ 7 ต.ค.64 เวลา 10.30 น.
      วันที่ 7 ต.ค.64  เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,528 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ และนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป 
       ซึ่งมี พลตำรวจตรี วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ 
ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
      ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญ พระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ จากนั้น องคมนตรีได้ลงพื้นที่
เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสรรพยา จำนวน 10 ครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎร
ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
   เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.สรรพยา พร้อมข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ประจำ สภ.สรรพยา จำนวน 20 คน ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษา กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวชุมชนวัดศรีมงคล ม.6 ต.หาดอาษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในช่วงภัยพิบัติร่วมกันบรรจุทราย และเรียงถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำ บริเวณ วัดศรีมงคล ม.6  ต.หาดอาษา  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ภ.จว.ชัยนาท
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง