โดย ภ.จว.ปทุมธานี
ตุลาคม 05, 2561 10:20:25
 7866
รถตู้ตำรวจ

ปทุมธานี ตร.ภ.1ห่วงใย ประชาชน จัดรถตู้ตำรวจ เสริมหลังรถตู้นั่งสาธารณะที่ปลดระวางเยอะ

ปทุมธานี
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง