โดย ภ.จว.ปทุมธานี
ธันวาคม 24, 2560 23:41:12
 1681
สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ สายตรวจตรวจเขต 122-3 สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ขัดข้อง จนสามารถเดินทางต่อไปได้ตามปกติ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ สายตรวจตรวจเขต 122-3 สภ.คลองหลวง ภ.จว.ปทุมธานี ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ขัดข้อง จนสามารถเดินทางต่อไปได้ตามปกติ
มีความรูู้สึกที่ดีและขอบคุณในน้ำใจตำรวจ ที่ให้การช่วยเหลือแม้ไม่ใช่หน้าที่ตามปกติก็ตา

สภ.คลองหลวงจ.ปทุมธานีได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ขัดข้องจนสามารถเดินทางต่อไปได้ตามปกติ
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง