โดย ตำรวจภูธรภาค 1
ตุลาคม 05, 2564 10:58:19
 732
วันศุกร์ที่ 1 ต.ค.64 ระหว่างเวลา 08.00 - 11.00 น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ร่วมเป็นประธานพิธีรับส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1)ยมี พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 เข้าร่วมพิธีฯ ณ ตำรวจภูธรภาค 1
งมีกำหนดการพิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.1 ดังนี้
เวลา 08.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรภาค 1 ของ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8
เวลา 08.15 น. การลงนามบันทึกรับส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.1 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคาร ภ.1
เวลา 08.49 น. พิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ.1 
โดย ผบช.ภ.8 กล่าวแสดงความยินดี มอบธงประจำหน่วย และแฟ้มรับส่งมอบหน้าที่ ให้กับ ผบช.ภ.1 โดยมี คณะ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1 และกองเกียรติยศ ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ภ.1
เวลา 09.15 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรภาค 1 ของ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1
หลังจากเสร็จพิธี ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย คณะ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคาร ภ.1
ภ.1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง